სრულად ნახვა


"პალიატიური მზრუნველობა და ადამიანის უფლებები"
თბილისი, 2012 წელი
ავტორი:გივი ჯავაშვილი