საქართველო, თბილისი, 0160, მიცკევიჩის ქ. # 7
ტელ/თელ: +995 32 388 151 ფაქსი/ფახ: +995 32 520 976
ელ. ფოსტა/E-mail:  palliativecare@caucasus.net

www.palliativecare.org.ge