პარტნიორი ორგანიზაციები:

უცხოელი პარტნიორები და სპონსორები

ღია საზოგადოების ფონდი

სან დიეგოს ჰოსპისთან არსებული პალიატიური მედიცინის ინსტიტუტი

ამერიკის ჰოსპისისა და პალიატიური მედიცინის აკადემია

ევროპის პალიატიური მზრუნველობის ასოციაცია

ჰოსპისისა და პალიატიურ მზრუნველობის საერთაშორისო ასოციაცია

უნგრეთის ჰოსპისის ფონდი

ლოკალური პარტნიორები

ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“

ფონდი „SOCO”

ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის პალიატიური მზრუნველობის სამსახური

ონკოპრევენციის ცენტრი

feriscvalebis dedaTa monasterTan arsebuli mowyalebis centris sasneulo saxli da binaze movlis samsaxuri

„გლობალური ფონდი შიდსის, ტუბერკულოზის და მალარიის წინააღმდეგ“

 „შიდსით დაავადებულთა დახმარების ფონდი“