- შეიქმნა პირველი ონლაინ სწავლების კურსი პალიატიურ მზრუნველობაში. www.Pallimed.ge
- მზადდება საქართველოში პირველი დოქტორანტი პალიატიურ მზრუნველობაში

სამეცნიერო კვლევის რეზიუმე
პალიატიური მზრუნველობის დოქტორანტის CV

- წარდგენილია დასაბეჭდად სტატია 21ST CENTURY PALLIATIVE CARE: A TALE OF FOUR NATIONSჟურნალში European Journal of Cancer Care

- ხორციელდება პალიატიური მზრუნველობის ონლაინ-სწავლების პროგრამა

- ცვლილებები სან დიეგოს ჰოსპისთან არსებული პალიატიური მედიცინის ინსტიტუტის დირექტორატში (იხ. პრეს-რელიზი)

- ბათუმში ჩატარდა საქართველოში პირველი საერთაშორისო კონგრესი პალიატიურ მზრუნველობაში (იხ. ბმული)

http://www.osgf.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=15&info_id=3034